Victoria vindt het van belang dat iedereen van zijn of haar sport kan genieten. We willen een actieve en sportieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Een aantrekkelijke vereniging voor jong en oud, dichtbij en toegankelijk.

Binnen de verenigingen van Victoria gebeuren een hoop goede zaken; we zijn volop in ontwikkeling en iedereen helpt en werkt met een betrokken hart. Het kan echter voorkomen dat iemand zich even niet thuis voelt: met een probleem kampt waarbij hij of zij niet bij de trainer of het bestuur terecht kan. De vertrouwenspersoon is dan aanspreekbaar voor ondersteuning en advisering. De vertrouwenspersoon bied je een luisterend oor. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met de persoon in kwestie bespreken hoe het probleem kan worden aangepakt en persoonlijk begeleiden of doorgeleiden.

Voor wie

Elk lid (of de ouders), vrijwilliger of personeelslid van Victoria kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon als men over integriteitschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. Het gaat daarbij te allen tijde om een vertrouwelijk contact. Indien de betreffende onderwerpen feitelijk bij de tuchtcommissie thuishoren verwijst de vertrouwenspersoon daarnaar en helpt zonodig de betrokkene hierbij.

Rol

De rol van de vertrouwenspersoon is om een eerste aanspreekpunt te zijn, iemand die op de hoogte is van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen, iemand die begeleidt en ondersteunt. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenspersoon om preventieve maatregelen te nemen.

Integriteitsschendingen

Deze zijn als volgt samen te vatten. Seksuele intimidatie, agressie, geweld, treiteren, pesten, discriminatie, intimidatie en ongewenste omgangsvormen. Zie ook het SBN Reglement Seksuele Intimidatie.

Vertrouwenspersoon binnen Victoria

De vertrouwenspersoon voor de verenigingen van Victoria is Hans den Oudendammer, bereikbaar via

vertrouwenspersoon@sv-victoria.nl of 06-54761017

De vertrouwenspersoon voor Squashvereniging Victoria is Rita Ramkisoen, bereikbaar via rita@victoriasquash.nl.