Trainers zijn er in alle soorten en maten geweest in de ruim 80-jarige geschiedenis: fulltime en parttime; voor enkele weken en voor vele jaren; met alle diploma’s; als hobby of als begenadigd speler.

De eerste naam die we tegenkomen als trainer van toen nog VSRR is de heer Goedraadt. Hij gaf in 1952 les en rekende 2 gulden per halfuur. In 1964 zien we de naam van de heer Dekkers opduiken, die eens per 14 dagen enkele uren lesgaf. Rond 1974 is Ken Sommers, de latere eigenaar van Sporting Connection (Abraham van Stolkweg) aan VSRR verbonden. In 1977 geeft de heer Rijpma op maandagavonden les aan senioren en de heer Valkenhoff richt zich op de jeugd. Rond 1977 tot 1979 werd, tot zeer grote tevredenheid van de dames, training gegeven door de Engelse trainer Ray Cantor. Volgens de niet te verifiëren overlevering werd bij 10 lessen een racket meegeleverd. Van 1980-1985 geeft Marc Veldkamp 2 avonden per week les. Ook Wim Kleijn gaf toen enige tijd squashles. In feite is Arthur Smit de eerste vaste trainer van Victoria Squash. Hij gaf les van 1985 tot 1988. Arthur was lid van onze vereniging en speelde jarenlang in het eerste team. Van 1988 tot september 1993 heeft wereldtopper Brian Barnett de trainingen verzorgd. Brian was naast trainer ook entertainer en heeft jarenlang het clubleven belangrijke impulsen gegeven. Naast de individuele trainingen was er veel aandacht voor teamtrainingen. Brian droeg bij aan de promotie van het team van eerste divisie naar eredivisie en speelde in het eredivisieteam een belangrijke rol. Brian was bij de leden, en zeker ook de dames, zeer geliefd. Door zijn internationale netwerk had hij voor Victoria veel nuttige ingangen.

Voordat Willem van Kleeff in september 1994 startte (en na zijn stoppen in mei 1995) waren er kortstondig enkele teamspelers en –speelsters die de trainerslacune hebben opgevuld: Joost Maaskant, Peter Paul Scheerder, Jacqueline van Nauta Lemke, Marjolein Houtsma. Na het vertrek van Willem van Kleeff is er een serieuze zoektocht naar een nieuwe squashtrainer. In Victoria Nieuws (VN 18) van 18 mei 1995 is daarover het volgende te lezen: Hoewel er zich enkele kandidaten hebben gemeld, was er in de ogen van de selectiecommissie geen geschikte trainer bij. Uiteindelijk leidde de zoektocht wel tot de komst in oktober 1995 van Stephen Cooke, momenteel al meer dan 25 jaar trainer en vele jaren eerste team speler! Verheugend is ook, dat Willem van Kleeff (sinds 1975 actief in de Rotterdamse squashwereld) alweer vele jaren in de Victoria moederschoot is teruggekeerd. In 2022 is aan dit illustere trainers gezelschap Joeri Hapers toegevoegd. Joeri is ook net als Stephen van grote toegevoegde waarde in ons eredivisie team.