Ereleden en leden van verdienste: al meer dan 80 jaar hebben vele leden zich op uitzonderlijke wijze voor de vereniging ingezet. Het mechanisme om hier dankbaarheid voor te uiten is het benoemen van ereleden of leden van verdienste. Ereleden zijn personen die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en aan de luister van de vereniging hebben bijgedragen en als zodanig door de Algemene Leden Vergadering (ALV) op voordracht van het (hoofd)bestuur zijn benoemd.

De definities:

Ereleden zijn de personen, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en aan de luister van de vereniging hebben bijgedragen en als zodanig door de algemene vergadering op voordracht van het (hoofd)bestuur zijn benoemd.
Leden van verdienste zijn de personen, die zich voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door de algemene vergadering op voordracht van het (hoofd)bestuur zijn benoemd.

Rond 1950 werd het eerste erelid van de vereniging benoemd: Dave (David) Croll. Zijn vader was Schot van geboorte. In 1889 werd hij directeur van de Nederlandse Stoom Boot Mij. in Rotterdam. Zoon Dave werd geboren in Delfshaven op 8 juni 1885, volgde de HBS in Rotterdam, T.H. Delft, Universiteit Glasgow. Was directeur Droogdok Mij.Tandjong Priok en overleed op 7 juni 1957.  Dave is één van de oprichters van de VSRR en in 1938 van de NSRB. Een actieve squasher, maar ook tennisser. Vanaf 1933 was hij hoofdbestuurslid en daarna 15 jaar voorzitter van de (K)NLTB waar Dave ook erelid is.

Lou van Stolk werd in 1955 tot erevoorzitter benoemd. Deze speciale en unieke titel was voor de man die samen met Dave Croll en Martin van den Arend in 1937 de bouw van de eerste squash-accommodatie ter hand nam en gedeeltelijk ook financierde. Hij was directeur van de in Rotterdam zeer bekende firma Abraham van Stolk & Zoonen. In 1941 was hij de eerste voorzitter van de VSRR wat hij 15 jaar lang vol hield !

Martin van den Arend werd in 1975 erelid van de VSRR en ook van de NSRB. Martin van den Arend was directeur van N.V. Tabak Maatschappij Arendsburg. 40 jaar lang heeft Martin een toonaangevende rol gespeeld in het Nederlandse squash. Afwisselend als penningmeester en secretaris in beide organisaties. In deze periode werden alle nu bekende zaken gestart zoals de nationale kampioenschappen, de eredivisie en scheidrechters-opleidingen.

 George van Oort werd in 1977 erelid  van de VSRR. Een uiterst actief squash-, maar ook tennisspeler en bestuurder. Was in 1955 clubkampioen van Victoria Tennis. Tevens in 1974 erelid van Victoria Tennis vanwege zijn inzet voor de vereniging van 1957 tot 1974 in diverse functies. In 1977 werd George ook erelid van de NSRB vanwege zijn actieve bestuurdersrol gedurende 8 jaar. Voor die tijd vervulde hij vanaf 1959 binnen de bond de rol van wedstrijdcommissaris.

Trudy Scheffers, Julie Jamin en Marc Veldkamp werden in 2001 tot erelid benoemd.

Marc Veldkamp begon als student in 1978 met squash. Werd op 8 mei 1979 20.00 uur  bij VSRR “geballotteerd” en toegelaten ! Werd 6 keer clubkampioen. Voerde jarenlang de leagues aan, gaf training aan vele Victoria leden. Was ook deelnemer van het team dat in 1988 promotie naar de eredivisie afdwong. Speelt nog steeds voor het tweede team van Victoria. Is na een armblessure links en rechtshandig in staat squash te spelen. Was ruim 7 jaar directeur bij de Squashbond.

Julie Jamin  17 keer Nederlands kampioen squash in de periode 1952 tot 1970. In diezelfde periode veruit de sterkste dame van de VSRR. Een unieke sportprestatie ! Ook actief en sterk tennisspeelster. Schonk in 1957 een Engels theeservies aan de club.

Trudy Scheffers Lid vanaf 1978. Meer dan 16 jaar (1981-1996) de spil van Victoria. Voorzitster van de activiteitencommissie en vanaf 1982 de ideale secretaris waar een voorzitter alleen maar van kan dromen. Trudy heeft dan ook 3 voorzitters “overleefd”: Gottfried Mildenberg, Theo Hofmans en Arie Langstraat ! Voor nieuwe leden jarenlang de steun en toeverlaat. De eerste tegenstandster van nieuwe leden was steevast Trudy waarna je als nieuw lid, niet alleen geïnformeerd werd,  maar ook in de leagues op de goede positie kon worden geplaatst. Trudy wist onder de bezielende leiding van Brian Barnett de NK dames 35+ te winnen in 1990/1991.

Meindert Visser in 2016, postuum, als erelid benoemd. Een pur sang verenigingsmens. Zeer sterk sfeerbepalend binnen de Victoria gelederen. Trouw en kritisch bezoeker van de Algemene Leden Vergaderingen en een groot aantal jaren één van de boegbeelden in de competitie als deelnemer aan het VLAM(ST) team, gesponsord door Bierhandel De Pijp. 13 jaar penningmeester van Victoria Squash (1981 tot 1993) en eveneens meerdere jaren penningmeester van de squashbond waar Meindert in 1993 tot erelid werd benoemd. Meindert overleed in maart 2014.

Hans Stockmann erelid in 2005 vanwege zijn niet aflatende zorg voor de plaatsing en indeling van de leagues vanaf 1990, inmiddels al meer dan 25 jaar. Natuurlijk ook voor zijn inzet voor de vereniging als bestuurslid van 1990-1996. Momenteel penningmeester van SV Victoria.

Huub Cremers erelid in 2005. Werd lid in 1966. Jarenlang als vertegenwoordiger van het Rotterdamse Squash in het bestuur van de Squashbond in verschillende rollen (1973-1993). In zijn gehele squashcarrière een stempel gedrukt op sfeer en cultuur binnen de vereniging. Altijd met opbouwende adviezen aanwezig bij de ledenvergaderingen.

David Young erelid in 2007. Werd lid van Victoria in 1991 met als eerste tegenstander Marcel Löb ! Was jarenlang teammanager van het Victoria damesteam wat hem, volgens eigen zeggen, zijn eerste grijze haren bezorgde. Jarenlang sponsor van de clubkampioenschappen met zijn bedrijf Duurstede Groep. Is drie maal Nederlands kampioen geworden bij de masters en staat bekend om zijn uiterst nauwkeurige speelstijl.

Arie Langstraat erelid in 2016 bij de viering van het 75 jarig bestaan van de squashvereniging. Werd lid van Victoria in 1982. Voorzitter in de “golden girls” tijd van 1990-1996. Met een onderbreking van een paar jaar in Zeeland de “gouden vrijwilliger” samen met zijn partner Trudy. Een fors aantal jaren bestuurslid van de SV Victoria in verschillende rollen. Aan de basis van het prachtige boek: Victoria squash 75 jaar.

Loek Bles erelid in 2016 bij de viering van het 75 jarig bestaan. Werd lid van Victoria in 1999 maar daarvoor al bijna 10 jaar actief in de begeleiding van de squash jeugd (SJR). Voorzitter van 2000 tot 2007. In deze periode werd de uitbreiding van squash van 7 naar 12 banen gerealiseerd. Net als Arie Langstraat nog een aantal jaren bestuurslid van de SV Victoria en samen ook de initiatiefnemers van het Victoria Squash 75 jaar boek.

Ronald Permentier tot erelid benoemd in 2021, squashlid vanaf 1991. Een vaste waarde in onze competities door de jaren heen en ook als bestuurder uitermate actief. Oprichter van de RSA (toptrainingen) en vele jaren ondersteuning aan de jeugd van Victoria (SJR).

John de Paauw tot erelid benoemd in 2022. Voorzitter van onze vereniging van 2009 tot 2013. Vermaard om zijn uitermate smeuïge samenvattingen van onze eredivisie wedstrijden. Vele jaren teamcaptain van de eredivisie met zeer veel succes.

Yvon Bles tot erelid benoemd in 2022. Yvon is vrijwilliger vanaf 1991 (SJR) en heeft al meer dan 10 jaar de verantwoordelijkheid over de ledenadministratie en de facturering hiervan.

Stephen Cooke erelid in 2023: de tovenaar uit Engeland. Eredivisie wedstrijden van Stephen waren een lust voor het oog: een fluwelen touch, optimale beweging op de baan. Ontzettend jammer dat Stephen niet meer in de eredivisie speelt. Maar nog steeds  geeft Stephen  aan vele squashers van Victoria training op zijn eigen hoogstaande technische wijze. Een al bijna 30 jaar vaste waarde binnen onze mooie vereniging

Willem van Kleef erelid in 2023: een mental trainer pur sang. Was officieel trainer van Victoria Squash (VSRR) al in 1975, daarna een korte periode in 1994 vlak voordat Stephen Cooke in 1995 in Rotterdam neerstreek. Vanaf 1975 is Willem verbonden met Victoria Squash. Honderden squashers van jong tot oud heeft hij getraind en begeleid. Ook vele topspelers hebben Willem van Kleeff als trainer gekend. Hij staat aan de basis van de jeugdgroep. Was de oprichter van de SJR samen met Cees den Boer, Loek Bles, Peter van Rens en Ingeborg Mertz. Ook nu nog (2023) zeer regelmatig na bijna 50 jaar op onze banen terug te vinden: Willem ademt Squash. Sfeerbepalend binnen Victoria Squash.

In 2014 zijn 4 leden van Victoria Squash benoemd als “leden van verdienste”: William Verheij en Ricardo Thijs die met hun ICT bedrijf Didacticum vele jaren financieel support hebben gegeven aan de eredivisie en de ontwikkeling van de jeugd. John de Paauw voor zijn (meer dan 10 jaar) niet aflatende zorg voor het eredivisie herenteam en Edwin van den Berg voor zijn zeer actieve en degelijke rol als secretaris van Victoria Squash.