In de afgelopen ruim 80 jaar hebben we 15 voorzitters gehad. De eerste en enige vrouwelijke voorzitter was Mei Lai Haighton in 2015. In de afgelopen 75 jaar derhalve een opeenvolging van mannen meestal uit de noem het maar “gevestigde” orde. Voorzitter met de meeste “dienstjaren” was Lou van Stolk met 15 jaar.

Lou van Stolk: 15 jaar voorzitter (1941-1955), directeur van  Abraham van Stolk & Zoonen. Samen met Dave Croll en Martin van den Arend oprichters van de VSRR, verantwoordelijk voor de bouw van de eerste 3 squashbanen in 1937 in Rotterdam en ook samen met Utrecht en Den Haag oprichter van de squashbond.

Remy de Kuyper: 12 jaar voorzitter (1955-1966), directeur van Distilleerderij De Kuyper in Schiedam.  Een periode van intensieve samenwerking met de bond, veel internationale toernooien. Regelmatig kampioenschappen. Remy was in deze periode ook 5 jaar voorzitter van de squashbond.

George van Oort: 12 jaar voorzitter (1966-1977), directeur van Bouwbedrijf Van Oort. Een actieve periode van grote groei in het aantal leden (van 100 naar rond de 400).

Antony Burgmans: 3  jaar voorzitter (1977-1979), marketing manager en later CEO van Unilever. Een periode waarin de voorbereidingen werden gestart voor een fusie met Victoria.

Gottfried Mildenberg: 5 jaar voorzitter (1979-1983), marketing manager  Unilever. In deze zeer hectische periode kwam de fusie met Victoria tot stand en werd de bouw van 4 banen op het Victoria complex gerealiseerd. De fusie had het nodige positieve effect op de sfeer bij Victoria.

Theo Hofmans : 8 jaar voorzitter (1983-1990), directeur van Hofmans Packaging en Timmermans (kantoorartikelen). Onder de bezielende leiding van Theo kwamen het bestaande clubhuis en de 7 banen tot stand. Theo is overleden in januari 2014.

Arie Langstraat: 7 jaar voorzitter (1990-1996),  manager bij de Belastingdienst. Een zeer bloeiende sportieve periode. Twee maal mocht Victoria de European Club Championships organiseren. De dames (“Golden Girls”) en heren eredivisie teams behaalden grote successen.

Ruud Akkerhuis: 5 jaar voorzitter (1996-2000), logistiek manager. Een onrustige periode binnen Victoria als geheel waarin de basis werd gelegd voor de herstructurering van Victoria. Op sportief gebied een eredivisieteam met internationale topspelers bijv. Thierry Lincou en de balkunstenaar Billy Haddrell.

Loek Bles: 8 jaar voorzitter (2000-2007), CTO bij Fortis. De uitbreiding naar 12 banen werd in deze periode gerealiseerd. In deze dynamische periode werd ook onder de bezielende leiding van de 3 verenigingsvoorzitters (Peter van Wingerden, Pery Bos en Loek Bles) en Jan Loorbach de SV Victoria geherstructureerd. De jeugd van de SJR werd definitief ingelijfd.

Derk Budde: 3 jaar voorzitter (2007-2009), programma-manager in de bouw. Een periode van consolidatie na de uitbreiding en de herstructurering.

John de Paauw: 5 jaar voorzitter (2009-2013), historisch bodemonderzoeker. Een zeer actieve, sportieve periode met de World Open, meerdere malen winnen van de Sterkste Club en een sterke eredivisie inbreng.

Cor van den Heuvel: 4 jaar voorzitter (2013-2016), manager operations Remeha. Organisatorische integratie van de jeugdopleiding (SJR). Sportieve successen met eredivisie heren en dames met veel eigen SJR-jeugd.

Mei Lai Haighton: 4 jaar voorzitter (2016-2019) voorzitter, brand builder Unilever. Medesamensteller van het “60-jaar squash” boek; eerder bestuurlijk actief als secretaris van SV Victoria.

Johan Haijer: 2 jaar voorzitter (2019-2021): evenementen expert

Eric Duiker de huidige voorzitter vanaf 2021: expert op het gebied van onteigeningen.

Gottfried Mildenberg, Arie Langstraat, Ruud Akkerhuis, Loek Bles, Mei Lai Haighton, Derk Budde, John de Paauw, Cor van den Heuvel (maart 2016)