Voorzitter Eric Duiker voorzitter@victoriasquash.nl

Secretaris en facilitair Loek Bles secretaris@victoriasquash.nl

Penningmeester vacature penningmeester@victoriasquash.nl

Sportzaken en sponsoring Frank Admiraal sportzaken@victoriasquash.nl

Jeugd en ledenwerving Joyce Holla en Bart Koster jeugd@victoriasquash.nl

Support Arie Langstraat support@victoriasquash.nl

RSA (topsport) Ronald Permentier ronald@victoriasquash.nl

Continuiteits-commissie

Mei Lai Haighton

Gert Jan van der Leer

Arie Langstraat